-->

Kisah Saling Menghormati di Kalangan Sahabat dan Tabi'in

hpk
Sejak 14 abad silam, kita sebagai umat Islam sudah banyak diajarkan keteladanan dari Rasulullah serta para sahabat-sahabatnya. Sikap Rasulullah adalah cerminan Al-Qur'an yang berjalan. Sudah banyak cerita masyhur tentang hal tersebut.

Sikap-sikap baik Rasulullah ini secara otomatis membekas dan kemudian berusaha diduplikasi oleh sahabat-sahabat beliau. Meskipun cara duplikasinya tidak 100 persen, namun mendekati kesempurnaan dengan gaya dan sudut pandang masing-masing sahabat yang tidak sama.

Di antara cerita sahabat yang menarik adalah kisah Zaid bin Tsabit saat ia melakukan shalat janazah atas ibunya yang telah meninggal. Ketika keledai milik Zaid ini didekatkan untuk ditunggangi Zaid, tiba-tiba Ibnu Abbas, sahabat sekaligus sepupu Rasulullah, mendekat dan meminta pelana keledai milik Zaid, lalu ia memegangkan pelana itu.

Zaid bin Tsabit ini bukan sahabat biasa. Ia termasuk pemegang kunci dalam pembukuan al-Quran yang jasanya dapat kita rasakan hingga sekarang. Begitu pula sebaliknya. Ibnu Abbas adalah sepupu Rasulullah yang secara khusus mendapatkan doa beliau berupa kepahaman agama yang tajam serta dapat mengetahui detail ta'wil al-Qur'an.
Hasil gambar untuk muslim beach sunset
Merasa segan dihormati sepupu Rasulullah, Zaid meminta pelana yang dipegang Ibnu Abbas untuk dilepaskan. "Mohon dilepaskan saja pelana itu, wahai sepupu Rasulullah." pintanya.

Namun Ibnu Abbas menolak. Ia mengatakan, "Demikianlah kami memperlakukan ulama." Tak mau kalah, Ibnu Abbas baru selesai bicara demikian, Zaid bin Tsabit lalu mencium tangan Ibnu Abbas seraya berkata, "Beginilah kami diperintahkan untuk menghormati ahli bait Nabi kami."

Pada akhir cerita, saat Zaid bin Tsabit wafat mendahului Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berdiri di atas pusara makam Zaid seraya berkata, "Dengan beginilah ilmu itu telah menghilang." Jejak-jejak sabahat ini kemudian ditiru generasi-generasi berikutnya. Seperti halnya yang dilakukan Sufyan ats-Tsauri, misalnya.

Perlu diketahui, Sufyan ats-Tsauri (w.161 H) adalah orang yang hidup pada generasi tâbi'it tabi'în. Kredibilitasnya diakui khalayak. Ia merupakan salah satu imam madzhab. Namun karena buah pikirnya tidak terkodifikasi dengan baik, di kemudian hari yang disepakati ulama hanya terbatas empat madzhab saja (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali). Bisy al-Hafi mengatakan, Sufyan ats-Tsauri di masanya laksana Abu Bakar dan Umar pada kurunnya.

Ats-Tsauri yang sedemikian agung, ia tetap mengagungkan salah seorang ulama lainnya.

Suatu kali al-Auza'iy, kawan diskusi Sufyan ats-Tsauri, mengendarai unta. Sufyan memegangkan pelananya kemudian menuntun unta yang ditunggangi al-Auzaiy sembari berteriak meminta orang untuk membukakan jalan

Artinya: "Sufyan ats-Tsauri menuntunkan unta yang dikendarai al-Auza'i, seraya ia berteriak 'tolong dikasih jalan, kasih jalan untuk syekh." (Muhammad Isham Hadziq, Irsyâdul Mu'minîn, Maktabah at-Turats al-Islami, Jombang, halaman 43) Padahal kita ketahui, terkadang antara ats-Tsauri dengan al-Auza'iy terkadang terjadi perbedaan dalam masalah pengambilan hukum fiqih. Namun dalam urusan hormat menghormati, tetap mereka kedepankan.

Menurut cerita Yahya al-Qathan, Imam Malik pernah berhadapan antara Sufyan ats-Tsauri, al-Auza'i, dan Abu Hanifah dalam satu majelis. Lalu Yahya bertanya bertanya pada Imam Malik, "Di antara mereka, mana yang lebih kuat pendapatnya?” Dijawab, "Al-Auza'iy." Maka tidak mengherankan, sebesar nama Sufyan ats-Tsauri tetap menaruh hormat kepada Abdurrahman bin Amr al-Auzaiy dengan menuntunkan untanya. Begitulah pendahulu kita memberikan teladan.

Kita patut mengambil teladan itu. Sangat wajar jika banyak yg mengawal kiai saat pengajian, santri melayani kiai atau gurunya. Bahkan memang hal inilah adab yang sepatutnya dilakukan. Wallahu a'lam. Alfatihah
the cheapest car insurance cost of car insurance best car insurance quotes insurance auto insurance quotes car get car insurance quotes online car insurance agent instant car insurance quote car insurance websites direct car insurance insure a car motor car insurance quote cheap car insurance online quotes for car insurance car insurers commercial car insurance motor insurance quote car insurance quotes online get a quote online international health insurance compare car insurance quotes insurance for car compare car insurance car insurance buy life insurance online compare auto insurance international medical insurance general car insurance cheap motor insurance low car insurance car insurance comparison company car insurance budget car insurance private health insurance online quote car insurance cheap motor car insurance car insurance for new drivers cheap car insurance quotes online online car insurance quotes get car insurance quotes car insurance quotes comparison motor car insurance car insurance quotes car insurance cheap comprehensive car insurance best auto insurance short term health insurance motor insurance cheap online car insurance online motor insurance quotes car insurance california buycarinsurance online vehicle insurance free car insurance quotes landlord insurance health insurance for children motorbike insurance monthly car insurance car insurance usa car insurance reviews car insurance renewal quotes vehicle insurance health insurance rates term life insurance quotes vehicle insurance quotes car insurance compare motor vehicle insurance best car insurance motor insurance online quote car insurance online quote life insurance online supplemental health insurance best car insurance rates car insurance discounts motor vehicle insurance quotes auto insurance cheap travel insurance bike insurance travel medical insurance buy car insurance online online motor insurance travel insurance quote get a quote for car insurance health insurance agent car insurance companies cheap car insurance companies travel insurance annual travel insurance commercial vehicle insurance permanent life insurance medical insurance quotes online car insurance cheap car insurance quotes car insurance online quote insurance online level term life insurance health insurance comparison how much is car insurance travel health insurance pet health insurance quotes on cars health ins travel insurance uk quote for car insurance get insurance quote online disability insurance quote temporary health insurance temporary insurance rental car insurance cheap health insurance auto insurance compare third party car insurance buy health insurance auto insurance quotes cheap insurance companies best term life insurance personal health insurance online quote insurance car insurance premium health insurance policies quotes for cars whole life insurance credit insurance cheap van insurance cheap term life insurance cheap motorcycle insurance compare life insurance car insurance cover health insurance motorcycle insurance short term car insurance health insurance coverage insurance qoute cheap life insurance house insurance quote car insurance uk health insurance companies cigna health insurance cheap insurance cheap car insurance uk compare health insurance car insurance for young drivers short term insurance online health insurance caravan insurance life insurance comparison direct insurance health insurance plans motor insurance online car insurance estimator accident insurance home insurance quotes nj car insurance new car insurance private medical insurance home insurance car insurance brokers car insurance rates commercial insurance health insurance quotes motor insurance companies which car insurance car quotes online online auto insurance flood insurance cheap auto insurance quotes car insurance agencies business health insurance term life insurance truck insurance professional indemnity insurance life insurance car insurance policy long term care insurance drive insurance buy insurance car ins motorcycle insurance quote critical illness insurance term insurance student health insurance home insurance comparison insurance rates insurance cover holiday insurance insurance sites online vehicle insurance quotes company website home insurance rates compare insurance buy insurance online affordable medical insurance car insurance coverage product liability insurance home contents insurance buy life insurance renters insurance group health insurance family health insurance motor insurance quote online mortgage insurance best home insurance personal insurance medical insurance property insurance life insurance agent group insurance aetna health insurance cheap medical insurance liability insurance rental insurance life insurance policy group life insurance general liability insurance insurance quotes online all car insurance companies best health insurance insurance plans life insurance for seniors van insurance website quote universal life insurance building insurance co insurance insurance car car insurance prices disability insurance insurance vehicle cheap vehicle insurance senior life insurance medical insurance plans insurance health house insurance life insurance quotes car quotes cheap home insurance

0 Response to "Kisah Saling Menghormati di Kalangan Sahabat dan Tabi'in"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

close
[ klik disini 2X ] [ close ]