-->

Tentang Islamidina

Islamidina.id adalah Media islami yang kami bentuk sebagai wadah dalam menyebarluaskan Berita, informasi dan gagasan Islami.

Islamidina-media-Islami

Islamidina mengandung arti agar menjadi Blog yang berani membela kebenaran sekaligus elegan dan menawan.
Islam sebagai agama Mayoritas di Indonesia merupakan sebuah Anugerah yang harus kita jaga kelestariannya.
Islam merupakan Agama yang Rahmatan Lil Alamin dan dapat menjadi Rahmat bagi seluruh alam.

Blog Islami ini juga mendukung penuh pancasila dengan mengutamakan Ketauhidan namun tetap penuh toleransi dan kedamaian.

Kami merasa penting untuk ikut menyebarkan Islam yang sesuai dengan Firman Al Quran dan hadist.
Sebagaimana Rosulullah SAW diutus guna menyempurnakan akhlak manusia yang ada di muka bumi ini, islamidina.id ingin juga ingin mensyiarkan nilai-nilai Agama Islam yang yang penuh dengan Akhlak yang Mulia. 

Blog Islami  juga mengharapkan Kritik dan saran yang dikirimkan melalui email redaksi kami melalui info.islamidinaid@gmail.com