-->

Mengenal Nama Khulafaur Rasyidin Beserta Gelarnya

hpk

Assalamualaikum wr wb. Semasa hidup Nabi Muhammad SAW, beliau menyebarkan agama Islam dengan pendekatan kelembutan dan pantang menyerah. Walaupun banyak cacian dan hinaan, tetapi Rasulullah tak putus asa dan menebar kebaikan pada semua orang. Usain Rasulullah wafat tahun 632 Masehi atau 11 Hijriyah, dakwah beliau dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin.

Nama Khulafaur Rasyidin Beserta Gelarnya

Sejatinya, Khulafaur Rasyidin termasuk sahabat Nabi Muhammad yang terdiri dari 4 orang. Pastinya Khulafaur Rasyidin dikenal luas sampai sekarang, apalagi tercacat dalam buku sejarah pendidikan sehingga menjadi bukti sejarah otentik.

Nama Khulafaur Rasyidin Beserta Gelarnya

Tugas Khulafaur Rasyidin sangat berat mengingat zaman dahulu masyarakat awam mengenai agama Islam. Mereka meneruskan dakwah Rasulullah menyebarkan agama Islam dan siap menghadapi berbagai cobaan. Berikut ada daftar nama Khulafaur Rasyidin beserta gelar yang diterima, antara lain:

1.   Abu Bakar As-Siddiq

Abu Bakar lahir tahun 573 Masehi, beliau anak dari pasangan Abu Kuhafan dan Umul Khair Salamah. Orang tua beliau seorang bangsawan dan saudagar yang selalu dihormati masyarakat Quraisy.

Perlu diketahui, nama asli Abu Bakar adalah Abdul Ka’bah atau Abdullah bin Qahafah. Tetapi, nama tersebut dirubah oleh Rasulullah SAW menjadi Abdullah setelah beliau menjadi mualaf. Pastinya nama beliau menjadi Abu Bakar, apalagi Abu Bakar telah bersahabat dengan Nabi Muhammad sebelum agama Islam datang.

Untuk itulah setelah Islam datang, Abu Bakar menjadi orang pertama yang memeluk Islam selain keluarga Nabi. Selain itu Abu Bakar adalah sahabat yang sangat dicintai Rasulullah dan rela mengorbankan seluruh harta bendanya agar Nabi Muhammad SAW memperjuangkan Islam. Abu Bakar mendapat gelar As Siddiq yang artinya membenarkan, alasannya karena beliau orang pertama yang membenarkan adanya peristiwa Isra Mi’raj.

2.      Umar Bin Khattab

Nama lengkap Umar adalah, Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul uzza. Beliau lahir 574 Masehi dari pasangan Khattab bin Naufal dan Khatamah binti hisyam. Orang tua beliau dari suku Ady yang merupakan suku terpandang kalangan orang Qurasiy, bahkan leluhurnya termasuk pejabat duta besar maupun pedagang.

Umar Bin Khattab mendapat gelar Al-Faruq yang artinya pembela atau pemisah. Bahkan beliau tak menggunakan sebutan Khalifah, beliau ingin disebut Amirul Mukminin yang artinya pemimpin orang-orang beriman.

3.      Usman Bin Affan

Sementara Usman bin Affan lahir di Taif tahun 576 Masehi, beliau memilki nama asli Usman bin Affan bin Abu Al-‘Ashi bin Ummayyah bin Abdussyam bin Abdul Manaf. Sementara panggilan beliaua adalah Abu Abdullah.

Orang tua beliau adalah Affan bin Abu Ash bin umayyah dan Urwa binti Al Baidak binti Abdul Muthalib. Orang tua beliau adaalh keturunan Bani Muawiyah atau Umayyah yang sangat dihormati, tak ayal Usman disegani masyarakat luas karena keturunan saudagar kaya. Apalagi sejak kecil, beliau dilatih sang ayah berdaagang sampai ke padang pasir dari negeri Syam sampai Hira.

Usman adalah sahabat Abu Bakar, melalui Abu Bakar beliau mengenal Rasulullah SAW dan masuk Islam. Bahkan beliau menjadi menantu Rasulullah lantaran menikah dengan putri Rasulullah yang bernama Rukayah dan Umi Kulsum. Hal tersebut membuat beliau memiliki gelar Zunnurain yang artinya pemilik dua cahaya.

4.      Ali Bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib lahir di Mekkah tahun 603 Masehi dari pasangan Abu Talib dan Fatimah binti As’ad. Beliau adalah keturunan Bani Hasyim, ia adalah sepupu Nabi yang menjadi menantu lantaran menikah dengan Fatimah Az-Zahra. Selain itu dari kecil beliau di didik Rasulullah  dan mendapat gelar Babul’Ilmi yang berarti pintu ilmu.

Jejak sejarah Khulafur Rasyidin sangat besar dan penuh perjuangan. Sudah sepatutnya kaum muslim mengenal nama gelarnya, untuk itulah ulasan diatas bisa dijadikan wawasan perihal jejak sejarah Islam.

Demikialah pembahasan kita kali ini tentang Nama Khulafaur Rasyidin Beserta Gelarnya, jangan lupa bagikan ya. Wassalamualaikum wrb wb.

 

0 Response to "Mengenal Nama Khulafaur Rasyidin Beserta Gelarnya"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel